Käyttöehdot

Nykyiset ostoehdot ProductKeys.fi (Drevet af Digital License Retailer AS – Organisaation numero: NO 824 379 122 VAT).

Johdanto

Tätä ostoa säätelevät seuraavat yleiset myyntiehdot kuluttajien Internetin kautta ostamille tavaroille. Internetin kautta tapahtuvia kuluttajaostoksia säännellään pääsääntöisesti sopimuslailla, kuluttajaostolakilla, markkinointilaissa, elinkeinolaissa ja verkkokauppalaissa, ja nämä lait antavat kuluttajalle olennaiset oikeudet. Lait ovat voimassa https://lovdata.no/info/information_in_english. Tämän sopimuksen ehtoja ei tule tulkita rajoittamaan lakisääteisiä oikeuksia, mutta niissä täsmennetään kaupan osapuolten tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet.

Myyntiehdot on laatinut ja suositellut Norjan kuluttajavirasto. Saat paremman käsityksen näistä myyntiehdoista tästä Kuluttajaviraston oppaasta

1. Sopimus

Sopimus koostuu näistä myyntiehdoista, tilausratkaisussa ilmoitetuista tiedoista ja kaikista erikseen sovituista ehdoista. Tietojen ristiriitatilanteessa noudatetaan osapuolten erikseen sopimaa, ellei tämä ole pakollisen lainsäädännön vastaista.

Sopimusta täydennetään myös asiaankuuluvilla säännöksillä, jotka säätelevät tavaroiden ostoa kauppiaiden ja kuluttajien välillä.

2. Juhlat

Myyjä on:

ProductKeys.fi

Työosoite:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Norja

Postitusosoite:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Norja

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +47 95553396 (vain yrityskyselyihin)
Yrityksen nimi: Digital License Retailer AS
Organisaatio nro. 824 379 122

ja siihen viitataan jäljempänä myyjänä / myyjänä.

Ostaja on kuluttaja, joka tekee tilauksen ja jota kutsutaan jäljempänä ostajalle / ostajalle.

3. Hinta

Tavaroiden ja palvelujen ilmoitettu hinta on kokonaishinta, jonka ostajan on maksettava. Tämä hinta sisältää kaikki maksut ja lisäkustannukset. Ostaja ei vastaa lisäkustannuksista, joita myyjä ei ole ilmoittanut ennen ostoa. Poikkeukset: Kaikilta Norjan ulkopuolisilta asiakkailta veloitetaan 0% arvonlisävero palvelujen viennin takia. Verkkokaupan myyntihinnat sisältävät arvonlisäveron 0%. Asiakkailta, joiden osoite on Norjassa, veloitetaan lisäksi 25% verkkokaupan myyntihinnasta.

4. Sopimuksen tekeminen

Sopimus sitoo molempia osapuolia, kun ostaja on lähettänyt tilauksensa myyjälle.

Sopimus ei kuitenkaan ole sitova, jos myyjän tarjouksessa on kirjoitus- tai kirjoitusvirhe verkkokaupan tilausratkaisussa tai ostajan tilauksessa, ja toinen osapuoli huomasi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tällainen virhe oli olemassa .

5a. Maksu

Myyjä voi vaatia maksua tuotteesta siitä hetkestä, kun se lähetetään myyjältä ostajalle.

Jos ostaja käyttää maksamiseen luotto- tai maksukorttia, myyjä voi varauksen yhteydessä varata ostohinnan kortilta. Korttia veloitetaan samana päivänä kuin tuote lähetetään.

Laskulla maksettaessa lasku lähetetään ostajalle tuotteen lähettämisen yhteydessä. Maksun määräaika ilmoitetaan laskussa ja on vähintään 14 päivää vastaanottamisesta.

Alle 18-vuotiaat ostajat eivät voi maksaa seuraavalla laskulla (emme tällä hetkellä tarjoa maksua laskulla).

5b. Digitaalinen lompakko (“My Wallet” kohdassa “Oma tili”)

Jokaisesta verkkokaupassa tehdystä ostoksesta jokainen rekisteröity asiakas saa 10% ostohinnasta digitaaliseen lompakkoonsa (Cashback). Cashbackia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tulevaan kaupankäyntiin sekä osittaiseen että täydelliseen tavaroiden maksamiseen. Digitaalinen lompakko voidaan myös täydentää ylimääräisellä hyvityksellä, kun käytät verkkokaupan maksutapoja. Täytettyä luottoa tai Cashbackia ei voi maksaa takaisin pankkitilille. Digitaalisen lompakon saldo vanhenee 12 kuukauden kuluttua osto-/ansaintapäivästä. Tämä koskee sekä ansaittuja cashbackia että manuaalisia lompakon lisäyksiä. Pidätämme oikeuden poistaa saldon digitaalisesta lompakostasi ja estää tilisi, jos havaitsemme palvelun väärinkäyttöä.

6. Toimitus

Toimitus tapahtuu, kun ostaja tai hänen edustajansa on ottanut haltuunsa tuotteen (pelin tai ohjelmiston sarjanumero).

Kaikki tuotteemme toimitetaan digitaalisesti tuotteen tuoteavaimen muodossa. Suurin osa tuoteavaimista toimitetaan automaattisesti, ja ne voidaan noutaa heti ostamisen jälkeen. Kuinka löytää koodi:

  1. Mene “Tilini” napsauttamalla verkkosivun oikeassa yläkulmassa: “Hei, [nimesi]”.
  2. Lehdistö “Ordrer“. Etsi oikea tilaustunnus ja paina “NÄYTÄ” oikeassa reunassa otsikon “TOIMINNOT” alla.
  3. Tilaussivun kokonaissumman alapuolella on tuoteavaimet jokaiselle ostamallesi tuotteelle.

JOS et löydä tuoteavain:

Jos tuoteavainta ei ole mainittu tilaussivulla, se lähetetään sinulle automaattisesti sähköpostitse tunnin sisällä ostopäivästä (maanantaista – sunnuntaihin 09:00 – 23:00).

Jos et ole saanut tuoteavainta kahden tunnin kuluttua, ole hyvä kontakte os.

7. Kumoa

Peruuttamisoikeus ei koske digitaalisen sisällön toimittamista koskevia sopimuksia, joita ei toimiteta fyysisellä välineellä, jos jakelu on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella, ja kuluttaja myöntää, että peruuttamisoikeus on näin menetetty. (vrt. § 22 n) peruuttamisoikeudessa (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8)
Toisaalta osoitteessa ProductKeys.fi haluamme tarjota paremman asiakaskokemuksen ja siksi tarjota 14 päivän palautusoikeuden peruutusoikeuden 34 §: n mukaisesti. Tämä edellyttää, että tuotekoodia ei lunasteta.
8. Viivästyminen ja toimittamatta jättäminen – ostajan oikeudet ja määräaika ilmoitusten tekemiselle
Jos myyjä ei toimita tavaroita tai toimittaa ne liian myöhään osapuolten välisen sopimuksen nojalla, eikä tämä johdu ostajan tai ostajan olosuhteista, ostaja voi sopimuksen 5 luvun sääntöjen mukaisesti Kuluttajan ostolaki, pidättää ostohinta, vaatia vaatimusten täyttämistä, purkaa sopimus ja / tai vaatia myyjältä korvausta. Jos viranomaisen rikkomista koskevaa vaatimusta vaaditaan, todisteiden on oltava kirjallisia (esim. Sähköposti).

Täyttyminen

Jos myyjä ei toimita tavaroita tai toimittaa ne liian myöhään osapuolten välisen sopimuksen nojalla, eikä tämä johdu ostajan tai ostajan olosuhteista, ostaja voi sopimuksen 5 luvun sääntöjen mukaisesti kuluttajaostolaki vaatii myyjältä korvausta.

Jos vaaditaan viranomaisen rikkomista, todisteet on esitettävä kirjallisesti (esimerkiksi sähköposti).

Nostaminen

Jos myyjä ei toimita tuotetta (tuoteavainta) toimitushetkellä, ostajan on kannustettava myyjää toimittamaan toimitus kohtuullisen lisäajan kuluessa täyttämistä varten. Jos myyjä ei toimita tavaroita ylimääräisen ajan kuluessa, ostaja voi peruuttaa ostoksen.

Ostaja voi kuitenkin peruuttaa ostoksen välittömästi, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta tuotetta. Sama pätee, jos toimitus sovittuna ajankohtana oli ratkaiseva sopimuksen tekemisen kannalta tai jos ostaja on ilmoittanut myyjälle, että toimitusaika on ratkaiseva.

Jos tuote (tuoteavain) toimitetaan kuluttajan asettaman lisäajan jälkeen tai sopimuksen tekemiselle ratkaisevan toimituspäivän jälkeen, peruutuspyyntö on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ostajalle on ilmoitettu sopimuksesta toimitus.

Korvaus

Ostaja voi vaatia korvausta tietystä viivästyksestä johtuvasta menetyksestä. Tätä ei kuitenkaan voida soveltaa, jos myyjä osoittaa, että viivästyminen johtuu myyjältä riippumattomasta esteestä, jota ei kohtuudella voitu ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä, välttää tai voittaa seurauksia.

9. Tuotteen puuttuminen – ostajan oikeudet ja valituksen määräaika

Jos tuotteessa on vika, ostajan on kohtuullisen ajan kuluessa sen havaitsemisesta tai sen olisi pitänyt havaita, ilmoittaa myyjälle, että hän vetoaa vikaan. Ostaja on aina ilmoittanut ajoissa, jos se tapahtuu kahden kuukauden kuluessa. vikasta havaittiin tai sen olisi pitänyt löytää. Valitukset voidaan tehdä kahden vuoden kuluessa siitä, kun ostaja on ottanut haltuunsa tuotteen. Jos tuotteen tai sen osan on tarkoitus kestää huomattavasti pidempään kuin kaksi vuotta, valitusaika on viisi vuotta.

Jos tuotteessa on vika eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan olosuhteista, ostaja voi kuluttajaostolain 6 luvun sääntöjen mukaisesti pidättää ostohinnan, valita korjauksen tai toimituksen välillä, vaatia hinnanalennusta, perua sopimusta ja / tai vaatia korvausta myynnistä.

Valitukset myyjälle on tehtävä kirjallisesti.

Korjaus tai toimitus

Ostaja voi valita vaativan korjatun vian tai vastaavien tuotteiden toimittamisen. Myyjä voi kuitenkin vastustaa ostajan vaatimusta, jos vaatimuksen toteuttaminen on mahdotonta tai jos myyjällä on kohtuuttomia kustannuksia. Korjaus tai toimitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa. Myyjällä ei ole periaatteessa oikeutta tehdä enemmän kuin kaksi korjausyritystä samaan virheeseen.

Hinnanalennus

Ostaja voi vaatia sopivaa hinnanalennusta, jos tuotetta ei korjata tai palauteta. Tämä tarkoittaa, että alennetun ja sovitun hinnan välinen suhde vastaa viallisen ja sopimusolosuhteissa olevan tuotteen arvon suhdetta. Jos sille on erityisiä syitä, hinnanalennus voidaan sen sijaan asettaa yhtä suureksi kuin vian merkitys ostajalle.

Nostaminen

Jos tuotetta ei korjata tai toimiteta uudelleen, ostaja voi myös peruuttaa ostoksen, kun vika ei ole merkityksetön.

10. Myyjän oikeudet ostajan standardin mukaan

Jos ostaja ei maksa tai täytä muita sopimuksen tai lain mukaisia ​​velvoitteita eikä tämä johdu myyjästä tai myyjän olosuhteista, myyjä voi kuluttajaostolain 9 luvun sääntöjen mukaisesti pidättää tavarat , vaatia sopimuksen täyttämistä, vaatia sopimuksen purkamista ja vaatia ostajalta korvausta. Myyjä voi olosuhteista riippuen myös periä viivästyskorkoja, perintämaksuja ja kohtuullisen hinnan perimättömistä tavaroista.

Täyttyminen

Myyjä voi ylläpitää ostoa ja vaatia, että ostaja maksaa kauppahinnan. Jos tuotetta (tuoteavainta) ei toimiteta, myyjä menettää oikeuden, jos hän odottaa kohtuuttoman kauan vaatimuksen nostamista.

Nostaminen

Myyjä voi irtisanoa sopimuksen, jos ostajalla on merkittävä maksuhäiriö tai muu merkittävä rikkomus. Myyjä ei kuitenkaan voi peruuttaa, jos koko kauppahinta on maksettu. Jos myyjä asettaa kohtuullisen ylimääräisen määräajan suoritukselle ja ostaja ei maksa siinä asetetussa määräajassa, myyjä voi peruuttaa ostoksen.

Viivästyskorko / perintämaksu

Jos ostaja ei maksa kauppahintaa sopimuksen mukaisesti, myyjä voi vaatia korkoa kauppahinnasta viivästyskorkolain mukaisesti. Jos maksua ei suoriteta, vaatimus voidaan lähettää etukäteisilmoituksen jälkeen ostajalle, minkä jälkeen se voidaan pitää perittäväksi velan perimislain nojalla.

11. Takuu

Myyjän tai valmistajan antama takuu antaa ostajalle oikeudet niiden lisäksi, jotka ostajalla on jo pakollisen lain mukaan. Takuu ei siis rajoita ostajan muutoksenhakuoikeutta ja vaatimuksia viivästysten tai vikojen sattuessa lausekkeiden 9 ja 10 mukaisesti.

12. Henkilökohtaisia ​​tietoja

Kerättyjen henkilötietojen käsittelystä vastaa myyjä. Ellei Ostaja sovi toisin, Myyjä voi henkilötietolain mukaisesti kerätä ja tallentaa vain henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä Myyjälle sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ostajan henkilökohtaiset tiedot välitetään muille vain, jos myyjän on tarpeen panna se täytäntöön ostajan kanssa tai lakisääteisissä tapauksissa.

Jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla, on välttämätöntä, että meillä on riittävästi tietoa sinusta asiakkaana. Tarkastettuamme, mitä asiakkaidemme tiedot ovat tallentaneet, uskomme, että meille ei ole tallennettu arkaluonteisia tai kriittisiä tietoja ja että niitä voidaan käyttää väärin.

Voimme vakuuttaa teille, että sisäiset rutiinimme eivät salli ulkopuolisten vastaanottaa arkaluonteisia tai kriittisiä tietoja.

Maksuratkaisumme käytöstä ei ole tallennettu arkaluonteisia tai kriittisiä tietoja.

Politiikkamme on, että emme myy, vaihda tai muuten välitä minkäänlaista tietoa sinusta asiakkaana kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.
Kaikki tietojen tallentamisen näkökohdat on suojattu turvallisesti.

12.1 Henkilötietojen säilyttäminen

Kirjanpitolaki edellyttää, että tallennamme tapahtumatietoja 5 vuoden ajan. Suojellaksemme asiakkaiden oikeuksia takuiden ja valitusten yhteydessä kuluttajaostolain, ostolain ja myyntiehtojemme mukaisesti, säilytämme ostohistoriaa 10 vuoden ajan.

12.2 Henkilötietojen turvallisuus

Meillä on hyvät rutiinit ja kattavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiattomat henkilöt eivät pääse käsiksi henkilötietoihisi ja että tietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä ovat riskinarvioinnit, organisatoristen ja fyysisten toimenpiteiden toteuttaminen, pääsynhallinta- ja arkistointirutiinit sekä rutiinit tietojen käsittelyyn ja käyttöoikeutta, korjaamista ja poistamista koskevien pyyntöjen seurantaan.

Voit olla varma, että säilytämme henkilökohtaisia ​​tietojasi suojatulla tavalla.

12.3 Henkilötietojen muuttaminen tai poistaminen

Haluatko vaihtaa nimesi tai poistaa tilisi kanssamme? Ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]

13. Konfliktien ratkaiseminen

Valitukset osoitetaan myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa, vrt. Kohdat 9 ja 10. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki riidat sovinnollisin ehdoin. Jos tämä epäonnistuu, ostaja voi ottaa yhteyttä Norjan kuluttajaneuvostoon sovittelua varten. Norjan kuluttajaneuvosto on saatavana numerosta +47 23400500 tai https://www.forbrukerradet.no/contact-us